Västkustens Hållbarhetscenter

VÄSTKUSTENS HÅLLBARHETSCENTER

West-Coast Sustainability Centre, Sweden

Västkustens Hållbarhetscenter

 

Det är individen som kan erhålla och förstå kunskap, det är individen som kan använda sin kunskap för att aktivt kunna göra förändringar, och det är därmed individen som är den hållbara utvecklingen.”

 

Grundarna av Västkustens Hållbarhetscenter

EST. 2017

Ett kultur- & kunskapscenter för föreningar, företag och allmänhet som vill främja lika lärande för alla.

 

Vår målsättning är att erbjuda kunskap, arbetsmetoder och arbetsmiljöutveckling för alla barn, ungdomar och vuxna, med eller utan diagnos, där hållbar utveckling står i fokus.

Kulturcentrum Väst

 

Vi är en konstscen i Stenungsunds kommun, en fri integrerad teater och daglig kulturarbetsplats inom LSS för personer med intellektuella funktionsvariationer. Vi arbetar med skapande verksamhet inom: teater, dans, musik och bild & form.

Austad Gård

 

Sutip Austad driver Austad Gård i Spekeröd där grönsaker odlas enligt naturens egna regler. Här kombinerar Sutip både odling och livsglädje till grossister och kockar. Sutip erbjuder även föreläsningar inom odling och livsfilosofi.

Framtidsperspektiv

 

Framtidsperspektiv jobbar för att få en acceptans för individer med funktionsvariationer, att samhället ser mångfald som en positiv styrka och lär sig att se andra perspektiv genom kommunikation. Vi vill lyfta vikten av socialt samspel och de möjligheter detta ger, både gällande personlig utveckling, med eller utan funktionsvariation, samt för en hållbar framtid.

Röda Hjärtan

 

Vi förverkligar drömmar åt och med människor som sällan eller aldrig fått höra att just deras drömmar kan bli sanna, och vi får dem att växa, blomma och känna sig värdefulla. Vi gör det genom att producera och leverera scenkonst av hög kvalitet och skapa meningsfull sysselsättning där alla bidrar utifrån sina förmågor.

Västkustens Hållbarhetscenter

Ideell Förening

Orgnr: 802516-4938

 

 

Kontakt:

 

Adress: Slingan 4, 444 60 Stora Höga

E-post: info@kunskapsladan.se

 

VILL NI BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING?

 

© Copyright. All Rights Reserved.