Vad vi gör

VÄSTKUSTENS HÅLLBARHETSCENTER

West-Coast Sustainability Centre, Sweden

Ett kultur- & kunskapscenter för föreningar, företag och allmänhet som vill främja lika lärande för alla.

 

Vår målsättning är att erbjuda kunskap, arbetsmetoder och arbetsmiljöutveckling för alla barn, ungdomar och vuxna, med eller utan diagnos, där hållbar utveckling står i fokus.

Med hjälp av aktivt lärande för att främja hälsa och välmående, så tror vi att detta kan bidra till en positiv utveckling för individen. Om man hittar en plats där man får lov att vara sig själv så mår man bättre, och en som mår bättre kommer även att kunna sörja för relationer. Relationer leder till kommunikation och ökad kunskap, med perspektiv som en del av kommunikationen får man även en förståelse. Det här arbetssättet kan leda till interdisciplinära arbetsmetoder för individen som kommer att ligga till nytta för framtida livskvalité, oavsett yrkesval, familjeroll eller livsväg.

 

Det slutliga resultatet av verksamheten är att ge dagens generation grundläggande metoder för att må bra, se sina styrkor som individ och med de redskap och erfarenheter de tar med sig, naturligt bli en del av den Hållbara Utvecklingen.

 

 

 

INDIVIDENS UTVECKLING ÄR STARKT PÅVERKAD AV YTTRE FAKTORER, SOM BLANDANNAT SPEGLAR INDIVIDENS VÄLMÅENDE. EN OMVÄRLD SOM FÖRSTÅR ÄR AVGÖRANDE FÖR SLUTRESULTATET

Västkustens Hållbarhetscenter

Ideell Förening

Orgnr: 802516-4938

 

 

Kontakt:

 

Adress: Slingan 4, 444 60 Stora Höga

E-post: info@kunskapsladan.se

 

VILL NI BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING?

 

© Copyright. All Rights Reserved.