Projekt

VÄSTKUSTENS HÅLLBARHETSCENTER

West-Coast Sustainability Centre, Sweden

Projekt

 

En del av centrets arbete består i att utveckla och förvalta projekt som ryms inom föreningens syfte. Detta görs med team om projektledare, administrativ personal, kompetensinriktad personal, samarbetspartners och allmänheten. Projekten riktar sig till olika målgrupper där barn och unga utgör en stor del. Vi jobbar för att integrera både social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling med extra fokus på den sociala hållbara utveckling. Vi tror, att det i grund och botten inte finns någon ekologisk eller ekonomisk hållbarhet, om vi inte har en fungerande social hållbarhet.

 

 

Det är individen som kan erhålla och förstå kunskap, det är individen som kan använda sin kunskap för att aktivt kunna göra förändringar, och det är därmed individen som är den hållbara utvecklingen.” Grundarna av Västkustens Hållbarhetscenter

Lika lärande, en jämförelsestudie

 

"Om jag flytta min anställdes kontorsplats över helgen utan att fråga först, kommer hon att bli glad då?"

 

"När Emma kommer till skolan meddelar läraren att det har ny sittplatser, Emma säger inget trots att hon är arg för att ingen sagt till innan."

 

"Vår ena anställde, Lena, hon har autism. Alla kollegorna vet om det och hon är jätteduktig på att sortera och lägga upp böcker i vår affär. Men Lena säger ibland saker till kunderna som kan uppfattas som lite märkliga, då är det viktigt att vi som är hennes kollegor pratar med henne på kontoret efteråt och förklarar vad som kanske blev fel."

 

"När läraren blir arg på Linus som inte kan sitta still och gör sina mattetal i boken under bänken, då skäller hon på honom över hela klassrummet så alla hör."

 

Planerad projektstart: 2019

Hållbarhet i skolan

 

Normkritisk studie om arbetsmetoder, arbetsmiljö och individanpassning i skolmiljö.

 

Planerad projektstart: 2019

Perspective4Future, förstudie

 

Dagligen ser vi hur media lyfter problem inom arbetsmiljö och hälsa där vuxna människors arbetsplats måste uppfylla vissa krav för att anses som lämpliga. Kommunikation är A och O, och respekt anses vara en självklarhet mellan vuxna individer. Man kan tycka att detta även borde vara en självklarhet mellan vuxna och barn i skolan i Sverige

 

Syftet med projektet är att bryta mönstret av utanförskap för individer med koncentrationssvårigheter genom att erbjuda nytänk kring arbetsredskap, metoder och kunskapsspridning. Vi tror även att en alternativ arbetsmetod med fokus på fysisk aktivitet i samband med lärande är fördelaktig även för barn utan koncentrationssvårigheter.

 

Projekttid: maj 2018 till februari 2019

Odling utan gränser

 

Att öka levnadsvillkoren för barn med koncentrationssvårigheter genom att erbjuda möjlighet till aktivitet efter skoltid inom odling och livsfilosofi.

Projektet syftar till att ge elever med koncentrationssvårigheter, i ett tidigt stadie, möjlighet till att utveckla arbetsmetoder och intressen inom odling och matlagnng för att öka sina chanser till goda kostvanor och en långsiktig hållbarhet i hemmet.

 

Samarbete kommer att ske med Austad Gård i Spekeröd och Eco House i Stora Höga.

 

Planerad projektstart: hösten 2018

Västkustens Hållbarhetscenter

Ideell Förening

Orgnr: 802516-4938

 

 

Kontakt:

 

Adress: Slingan 4, 444 60 Stora Höga

E-post: info@kunskapsladan.se

 

VILL NI BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING?

 

© Copyright. All Rights Reserved.